ระบบรายวิชาเพิ่มเติม

สถาบัน Let’s go
Number in Education

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบรายวิชาเพิ่มเติม เวอร์ชั่น 1.0 ผู้ประกาศ : พงษ์ศธร เชิดสม วันที่ : 28-08-2019
สามารถปรับแต่งหน้าเว็บได้ด้วยนะครับ

เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่ม html box ได้เองแล้วนะครับ

เวอร์ชั่นใหม่ เพิ่ม html box ได้เองแล้วนะครับ ได้สูงสุด 5 box
ให้สามารถปรับแต่ง/เพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน